Під ресоціалізацією особистості слід розуміти повторне повернення до нормального суспільного й особистого життя, відновлення робочої діяльності та інших аспектів соціальної поведінки. Щоб були результати від повторної соціалізації необхідно радикально змінити напрямок руху особистості, її життєві і духовні цілі. Важливо повернути людину до соціальної активності, нормам і загальнолюдським цінностям. Центр лікування наркоманії та алкоголізму у Львові «New Life» працює з проблемами ресоціалізації індивідів, які пройшли лікування наркоманії і алкоголізму. Можлива також робота з профільними напрямами ресоціалізації.

Коли ми говоримо про ресоціалізаці. людей, для яких алкоголізм і наркоманія залишилися в минулому, ми маємо на увазі, що цих осіб необхідно знову ввести в систему соціальних і духовних правил, на яких тримається будь-яке суспільство. Основним завданням такої діяльності є формування у хворого нових навичок і моральних установок. На цьому етапі пацієнти звикають використовувати вміння e звичайному житті, які вони отримали, коли проходили реабілітацію.

Починає змінюватися їх ставлення до оточуючих і до життя в цілому, змінюється манера поведінки, з’являється мета самореалізації. Ресоціалізація вважається успішною, якщо по закінченню курсу людина цілком налаштована на ведення здорового способу життя, а також має в своєму розпорядженні відповідні установки і вміння.

Курс ресоціалізації нарко – та алкозалежних

У нашому центрі був розроблений спеціальний медико-соціальний курс, який покликаний здійснювати ресоціалізацію особистості хворого, лікування наркоманії і хронічного пияцтва, шляхом повернення пацієнта до здорового і соціально-активного способу життя. Найголовніше в даному курсі – не просто реабілітація пошкодженого від вживання шкідливих речовин організму на фізичному рівні, а чітке і послідовне вивчення навичок, які здатні покращити спілкування, саморозвиток і реалізацію хворого.

Мета діяльності нашої клініки для наркозалежних і алкоголіків полягає в наданні допомоги у формуванні цих навичок після того, як пацієнтом пройдена реабілітація наркоманії або алкоголізму. Люди, що пройшли в центрі програму ресоціалізації, успішно стають частиною нормального суспільства. Якщо до цього пацієнт, повністю залежний від наркотиків чи алкоголю, не бачив альтернативи згубному способу життя, то по закінченню курсу ресоціалізації перед ним відкривається безліч всього цікавого, а світ бачиться безкрайнім і цікавим.

У чому полягає курс ресоціалізації особистості?

З допомогою різноманітних тренінгів та відновлення соціальних знань ми допомагаємо нашим пацієнтам не тільки розвиватися особистісно і ставати краще, але і ставити перед собою певні цілі, а потім досягати їх. Окремої уваги заслуговує і відновлення інтересу до пізнання як самого себе, так і навколишнього світу, а також самоактуалізація індивіда, розуміння свого потенціалу і можливостей. Усуваються внутрішні конфлікти на грунті психологічних проблем, хворий починає вірити в себе і відчувати в собі сили повернутися до нормального життя. Вивільнення внутрішньої енергії, пошук і знаходження виходу з особистісного глухого кута – основні завдання, які ставить перед собою наша наркологічна служба у Львові.

Ресоціалізація – це складний і багаторівневий процес, що вимагає повної концентрації як пацієнта, так і його лікаря. Однією з кінцевих цілей програми ресоціалізації є працевлаштування пацієнта. Людина повинна працювати – тільки таким чином вона зможе приносити користь суспільству, своїм близьким і самому собі.